Whitepaper download

Så skapar du en kriskommunikationsplan

Screenshot 2020-04-01 at 13.58.40

Ladda ner guiden här

Hur skapar man en kriskommunikationsplan?

Frågan är inte om krisen inträffar, utan när. Utan en krisplan löper ditt företag större risk att situationen får allvarliga konsekvenser för kunder, intäkter och anställda. Med den här redigerbara guiden kan du enkelt skapa en kriskommunikationplan för ditt företag.

Guiden för krisplanen innehåller:

  • Vilka element som ska finnas med i en krisplan
  • Hur man bör kommunicera i en kris
  • Redigerbara mallar för dig att fylla i
  • Checklistor och tips 
Hämta mallen
Screenshot 2020-04-01 at 13.58.40

Varför behöver man en kriskommunikationsplan?

Förberedelser är rent avgörande för hur väl ditt företag lyckas hantera en kris.
Använd den här guiden för att skapa en egen krisplan.