mnd-logo-white

Mynewsdesks guide til proaktiv medieovervåkning

I denne guiden vil du lære mer om:

  • Grunnelementene i medieovervåkning
  • Sosial lytting og nyhetskapring
  • Hvordan du setter opp bedre og mer effektive søkeprofiler
  • Proaktiv medieovervåkning, og hvordan det kan forbedre din kommunikasjon, samt skape nye forretningsmuligheter

Guiden blir sendt til din e-post

Lykkes med proaktiv medieovervåkning

Bak ethvert godt omdømme finner du medieovervåkning. Innsikten du får fra disse verktøyene er uvurderlig. Men selv om teknologien har utviklet seg, har forholdet til medieovervåkning ofte forblitt det samme.

Å telle oppslag og holde oversyn på potensielle kriser er fremdeles viktig, men teknologien tilbyr nå muligheten til å svare umiddelbart, samt fleksibiliteten til å være proaktiv, fremfor reaktiv i sin omdømmebygging.

I denne guiden vil du lære hvordan du kan ta i bruk proaktive medieovervåkningstaktikker for å supplere din strategi, og hvordan dette vil gagne hele virksomheten.